Profi CreditMax do 25 000 złRRSO 53,98%Wniosek
AXI Karta kredytowaWniosek

^Reklama

Jakie kary grożą za niespłacenie pożyczki

Przekonaj się jakie kary grożą za niespłacenie pożyczki. Ureguluj swoje zadłużenia jeszcze dziś. Jaka kara grozi za niespłacenie pożyczki w terminie? Sposób na szybkie wyjście z długów. Porównanie ofert pożyczkowych bez wychodzenia z mieszkania. Najlepsze wsparcie finansowe dla każdego. Koniec z zadłużeniami. Wybierz najlepszą pożyczkę bez ukrytych kosztów. Sposób na wsparcie pieniężne bez ukrytych kosztów dodatkowych. Możliwość wcześniejszej spłaty. Bez kary za niespłacenie pożyczki o czasie. Przedłuż czas spłaty kolejnej raty. Wygodny harmonogram spłat, pomoc doradcy finansowego 100% online. Sprawdź jak wyjść ze spirali zadłużenia.

Nieustannie mówi się o korzyściach płynących z zaciągania pożyczek pozabankowych. Prawdą jest, że to bardzo pomocne rozwiązanie finansowe. Należy jednak pamiętać, że wiąże się ono nie tylko z przywilejami, ale również obowiązkami. Wśród nich najważniejsza jest terminowa spłata zobowiązania. Dlaczego jest to tak istotne? Firmy pozabankowe za nieterminowe płatności nakładają kary pieniężne, warto więc czytać regulaminy oraz podpisywane umowy.

Skąd biorą się kary pieniężne przy pożyczkach?

Skąd biorą się kary pieniężne przy pożyczkach?


Oto przykład nakładanych kar na nierzetelnych klientów przez pionierów firm pożyczkowych:

Oferty - Jakie kary grożą za niespłacenie pożyczki

 • Oferujemy najtańsza pożyczkę z...

  Oferujemy najtańsza pożyczkę z długim okresem spłaty i 3-miesięczną karencją. Już nie będą Ci grozić kary za niespłacenie pożyczki na…zobacz ofertę »
 • Szybkie i tanie pożyczki...

  Szybkie i tanie pożyczki z długim okresem spłaty i karencją dla wszystkich po przesłaniu wniosku online! Co należy zrobić, aby…zobacz ofertę »
 • NOWOŚĆ NA RYNKU! Najtańsze...

  NOWOŚĆ NA RYNKU! Najtańsze pożyczki niebankowe dla każdego od 100 do 40 000 zł! Wsparcia udzielamy każdemu, wystarczy zostawić komentarz!…zobacz ofertę »

Vivus.pl

Internetowa firma pożyczkowa Vivus.pl zastrzega, że koszta związane z nieterminową spłatą zobowiązania są jedyną formą dodatkowych opłat związanych z zaciąganą pożyczką.

Wśród działań mających na celu wyegzekwowanie zwrotu należności firma stosuje naliczenie odsetek, które wynoszą czterokrotność stopy lombardowej podanej przez Narodowy Bank Polski oraz telefoniczne wezwanie do zapłaty. W przypadku braku reakcji na kontakt telefoniczny, smsowy, czy e-mailowy Vivus.pl wysyła pisemne monity. Koszta za nie pokrywa pożyczkobiorca. Pierwszy monit wysyłany jest po upływie 30 dni od daty przypadającej na spłatę pożyczki i wiąże się z równowartością 35 złotych. Drugi wysyłany jest po upływie 60 dni, a jego wartość to już 45 złotych. Trzeci i ostatni monit wysyłany jest po upływie 90 dni, a jego koszt to 55 złotych.

jakie kary groza za niesplacenie pozyczki - obrazek 1
Czy wiesz, że jeżeli masz problem ze spłatą swoich zobowiązań i grozi Ci kara za niespłacenie pożyczki, to możesz skorzystać z pożyczki konsolidacyjnej

W przypadku dalszego oporu względem spłaty trudnej pożyczki dla zadłużonych bez BIK, sprawa trafia do sądu, a kosztami postępowania zostaje obciążony pożyczkobiorca. Ponadto pożyczkodawca ma prawo do przekazania informacji do Biur Informacji Gospodarczych, co wpływa na pomniejszenie zdolności kredytowej konsumenta.

Wonga.com

Zaprzestanie spłaty zobowiązania w terminie w Wonga.com wiąże się z koniecznością pokrycia przez pożyczkobiorcę dodatkowych kosztów, powstałych wskutek czynnościami upominawczych oraz windykacyjnych. Te pierwsze sprowadzają się do upomnień poprzez: sms, e-mail, telefon oraz monitów listownych. Koszta czynności upominawczych pomiędzy 1 a 3 dniem od terminu spłaty wiążą się z opłata w wysokości 40 złotych. Z kolei pomiędzy 4 a 31 dniem kwota ta wzrasta do 130 złotych.

Firma Wonga.com zapewnia zawiadomienie klienta o zaległościach w spłacie zobowiązania oraz rozpoczęciu naliczania karnych odsetek. Ich wysokość zależna jest od pobranej kwoty. Może ona wynosić 15% lub czterokrotność wysokości stopy lombardowej NBP.

Ponadto, fakt powstania zadłużenia wymagalnego pozwala firmie Wonga.com na przekazanie danych nierzetelnego pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczych.

Pożyczkomat.pl

Firma pożyczkowa Pożyczkomat.pl korzysta z prawa do naliczania odsetek karnych w przypadku zaprzestania terminowej spłaty zobowiązania. Wszelkie opóźnienia wiążą się z naliczeniem na pożyczkobiorcę odsetek karnych w czterokrotnej wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

Ponadto, zastrzega sobie prawo do podjęcia działań zmierzających do zwrotu zaległych należności przez pożyczkobiorcę. Mowa tutaj między innymi o kontakcie poprzez wiadomości tekstowe sms, połączenia telefoniczne, wiadomości elektroniczne, czy w końcu płatne, pisemne wezwania do zapłaty. W ich przypadku to pożyczkobiorca zostaje zobowiązany do zapłaty. Również w przypadku konieczności podjęcia dalszych działań windykacyjnych oraz procesów sądowych koszta ponosi wyłącznie pożyczkobiorca.

Firma Pożyczkomat.pl w przypadku uporczywych zachowań ma prawo do przekazania informacji o nierzetelnym kliencie bezpośrednio do Biur Informacji Gospodarczych, skutkiem czego ten odczuje wieloletnie problemy zarówno z korzystaniem z produktów bankowych, jak i w chęcią korzystania z płatności za zakupy w kilku ratach.

Aasa Kredyt

Również w Aasa Kredyt nieuczciwi klienci są odpowiednio traktowani. Opóźnienie w spłacie pożyczkobiorcy uprawnia pożyczkodawcę do wszczęcia działań upominawczo – windykacyjnych. Wszelkie koszta z nimi związane pokrywa w całości nierzetelny klient. Wówczas zarówno przygotowanie jak i wysłanie pierwszego monitu wiąże się z kosztem 25 złotych. Kolejne działanie to wysyłka wezwania do zapłaty, które wynosi 49 złotych. Z równowartością tego kosztu wiąże się też trzeci etap, będący ostatecznym wezwaniem do zapłaty.

W przypadku braku reakcji na działania związane z opisanymi monitami, sprawa zostaje oddania do postępowania windykacyjnego. Działanie to wiąże się z kolejnym kosztem, w wysokości 75 złotych. Istotną informacją jest fakt, że kolejne działania upominawczo – windykacyjne mogą mieć miejsce jedynie wówczas, kiedy klient nadal nie okazuje zainteresowania względem uregulowania zobowiązania. Co więcej, łączne koszta w tym procesie nie mogą wynosić więcej aniżeli 198 złotych.

Soho Credit

Firma Soho Credit udziela bezpiecznych pożyczek na dowód osobisty bez zaświadczeń na jasnych zasadach, w związku z tym zapewnia klientów o braku dodatkowych opłat. Jedynym odstępstwem od tej zasady jest sytuacja, w której pożyczkobiorca ucieka się do nieterminowego regulowania należności.

Opóźnienia w spłacie zaciągniętej pożyczki pożyczkodawca, czyli firma Soho Credit ma prawo do ściągania od dłużnika dodatkowych odsetek karnych. Nie mogą one jednak przekroczyć czterokrotności podanej przez NBP stopy procentowej.

Firma ma także prawo do podjęcia działań zmierzających do regulowania zaległych należności. Zaliczyć tutaj można rozmowy telefoniczne, wysyłanie powiadomień poprzez sms oraz pocztę elektroniczną. W ostateczności pożyczkodawca ma prawo do wysyłania monitów – wezwań do zapłaty, wiąże się to jednak z dodatkowym kosztem, który pokrywa pożyczkobiorca. Zostają one wysłane listem poleconym w 30, a także 60 dniu licząc od ostatniego dnia pożyczki. Jedno wezwanie to koszt 10 złotych.

W przypadku braku porozumienia z nieuczciwym pożyczkobiorcą, firma Soho Credit ma prawo do oddania sprawy na drogę sądową. Koszta procesowe zostają wówczas wliczone w należności przeznaczone do uregulowania przez pożyczkobiorcę. Dodatkowo, pożyczkodawca może przekazać dane klienta do jednego z Biur Informacji Gospodarczych.

OK Money

Regulamin OK Money jasno przedstawia warunki, jakie towarzyszą nieterminowemu spłacaniu zaciągniętych pożyczek. Przede wszystkim pożyczkodawca może naliczać karne odsetki za zwłokę. Równie dobrze może podjąć się działań zmierzających do zwrotu powierzonych pożyczkobiorcy pieniędzy.

W toku działań windykacyjnych, pożyczkobiorca zostaje obciążony różnorodnymi kosztami. W zależności od kolejności wezwania do zapłaty oraz kalendarzowego dnia przypadającego od czasu upływu terminu spłaty zobowiązania koszta wynoszą od 30 do 50 złotych.

Ponadto po upływie 30 dni od terminu przypadającego na spłatę szybkiej pożyczki SMS bez BIK, firma OK Money ma prawo do sądowego dochodzenia zwrotu pożyczki. Wówczas koszta procesowe w pełni reguluje nierzetelny pożyczkobiorca. Sytuacja ta pozwala także na przekazanie danych klienta do Biur Informacji Gospodarczych celem ustrzeżenia innych przed nieuczciwym konsumentem.

Kredito24

Zwłoka w spłacie pożyczki to dla firmy Kredito24 powód do wszczęcia działań mających na celu odzyskane wcześniej powierzonej klientowi kwoty. Pożyczkodawca może klientowi wówczas wysłać wezwanie do zapłaty w formie pisemnej oraz przy pomocy poczty elektronicznej.

Nierzetelny pożyczkobiorca zostaje wówczas obciążony kosztami działań windykacyjnych. Każdorazowe wysłanie wezwania do zapłaty to koszt rzędu 20 złotych. Odbywa się ono czterokrotnie – po 3, 6, 9 oraz 12 dniach od czasu upływu terminowej spłaty zobowiązania. Kolejne wezwanie wiąże się z kosztem 150 złotych i ma miejsce po 15 dniach od upływu terminu spłaty.

Brak spłaty pożyczki oraz naliczonych odsetek karnych wiąże się z oddaniem sprawy do firmy windykacyjnej oraz w rezultacie na wokandę sądową. Proces ten jest bardzo kosztowny, a opłaty z nim związane dodatkowo obarczają budżet pożyczkobiorcy. Dodatkowo, klient może zostać wpisany do rejestrów Biur Informacji Gospodarczych.

Bocian Pożyczki

Podpisując umowę pożyczkową w Bocian Pożyczki, klient jest zobowiązany do terminowego regulowania swoich należności. W przypadku zaprzestania spłaty koniecznością staje się wszczęcie działań zmierzających do odzyskania powierzonych mu pieniędzy wraz z naliczonymi dotychczas odsetkami za zwłokę.

Odsetki za nieterminowe płatności firma Bocian Pożyczki nalicza do wysokości maksymalnej, która nie przekracza czterokrotności w rocznym stosunku względem stopy lombardowej NBP.

Wezwanie do zapłaty może odbyć się na kilka sposobów: poprzez pocztę elektroniczną, drogą telefoniczną, ale i pisemną w charakterze monitów. Wymagalność zapłaty naliczonych odsetek przypada na termin uregulowania kolejnej raty zobowiązania. Niemniej jednak w sytuacji opóźnień względem dwóm ratom pożyczki może powołać się na konieczność zerwania umowy z pożyczkobiorcą.

Net Credit

Firma pożyczkowa Net Credit na swojej stronie internetowej oraz w umowie pożyczkowej jasno wskazuje, że zarówno opóźnienia w spłacie jak i zaprzestanie płatności całkowite wiąże się z nieprzyjemnymi konsekwencjami.

Przede wszystkim firma nakłada na pożyczkobiorcę odsetki karne w wysokości czterokrotnej wartości lombardowego kredytu. Wartość tą nakłada Narodowy Bank Polski.

Ponadto, Net Credit zgłasza sprawę do różnorodnych organów, w tym między innymi Biur Informacji Gospodarczych, przez co klient może mieć problemy z zaciągnięciem kredytu w przyszłości.

Firma Net Credit nakłada na pożyczkobiorce w przypadku opóźnienia w spłacie składki ubezpieczeniowe. Niemniej jednak maksymalny okres ubezpieczenia nie przekracza 60 dni. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za zwłokę w kwocie 15 złotych za każdorazowo wysłany monit wzywający do zapłaty – dotyczy to okresu do 90 dni zaległości. W dalszej kolejności opłaty wzrastają do 25 złotych. Łączny koszt jednak nie może wynieść więcej aniżeli 55 złotych.

Filarum.pl

Podczas podpisania umowy pożyczki w Filarum.pl pożyczkobiorca zobowiązuje się do regularnego spłacania zobowiązania. W przypadku braku spłaty, pożyczkodawca może powołać się na zapisy w niej oraz przejść do działań mających wywołać u pożyczkobiorcy czynnik motywujący do uregulowania należności.

Stosowane działania upominawcze to między innymi: wysyłanie powiadomień poprzez sms, pocztę elektroniczną, a także tradycyjną w formie listu poleconego.

Filarum.pl dla swoich klientów przygotował specjalny zapis w regulaminie, który jasno przedstawia częstotliwość różnych form upominawczych. W ich myśl, pożyczkobiorca jest obciążany za powiadomienie listowne w kwocie 10 złotych, z kolei za pozostałe łącznie 20 złotych.

Pożyczkobiorca ma prawo do przekazania sprawy osobom trzecim, w tym firmom windykacyjnym, czy też sądowi. Regulowanie należności związanych zarówno z postępowaniem windykacyjnym, jak i sadowym spoczywa w obowiązku pożyczkobiorcy. Ponadto, nieterminowa spłata aktualnej pożyczki wiąże się z dożywotnią odmową udzielania dalszych zobowiązań w Filarum.pl.

Zaplo.pl

Spółka Zaplo.pl jeszcze przed podpisaniem umowy informuje swoich potencjalnych klientów o działanie w oparciu o przepisy prawa zawarte przede wszystkim w Kodeksie Cywilnym oraz w Ustawie o kredycie konsumenckim. W związki z tym w przypadku naruszenia warunków umowy przechodzi zgodnie z prawami do działań windykacyjnych, które mają na celu odzyskanie należności.

W przypadku naruszenia zasad, możliwe jest wprowadzenie dodatkowych opłat. Nie mogą one jednak przekroczyć czterokrotności stopy lombardowego kredytu nadanej przez NBP. Od tej zasady nie ma odstępstwa, ponieważ przekroczenie ich wiąże się z naruszeniem praw konsumenta.

W praktyce windykacja w Zaplo.pl sprowadza się do wykonywania telefonów, wysyłania wiadomości tekstowych sms, czy poprzez pocztę elektroniczną wzywających do zapłaty zaległych należności. W przypadku braku reakcji na ponaglenia, spółka wysyła pisemne monity.

Naruszający warunki umowy pożyczkobiorca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z działaniami windykacyjnymi. W ten sposób ponaglenia telefoniczne wynoszą 5 złotych, a pisemne wezwania poprzez sms 2 złote. W przypadku wezwań z udziałem poczty, koszta wzrastają do 15 złotych. Również koszta związane z postępowaniem sądowym są regulowane przez pożyczkobiorcę.

SMART Pożyczka

Wszyscy klienci SMART Pożyczki mają zapewniony dostęp do możliwości przedłużenia okresu spłaty zaciągniętego zobowiązania. Okres ten wynosi 10, 20, a nawet 30 dni. Zależny jest on wyłącznie od woli klienta. Działanie to chroni konsumenta przed naliczeniem odsetek za zwłokę w spłacie.

W przypadku, kiedy klient nie reguluje pożyczki na czas, SMART Pożyczka ma prawo do wszczęcia działań windykacyjnych, które mają za zadanie odzyskanie powierzonej wcześniej kwoty aktualnemu dłużnikowi, wraz z doliczonymi odsetkami oraz kosztami windykacji.

Wspomniane działania opierają się przede wszystkim na wykonywaniu połączeń telefonicznych do klienta, wysyłaniu przypomnień w postaci sms, czy przy udziale poczty elektronicznej. W dalszym przypadku wierzyciel może wysłać pisemne monity. Każdy z nich wiąże się z kosztem rzędu 29 złotych, które pokrywa w pełni dłużnik. Pierwsze wezwanie do zapłaty wysyłane jest dokładnie po 30 dniach od terminu wyznaczonego na spłatę zobowiązania. Również w przypadku konieczności wszczęcia postępowania sądowego, kosztami zostaje obciążony pożyczkobiorca.

BIGCredit

Tak, jak w przypadku każdej firmy pozabankowej, tak również BIGCredit przygotowała dla swoich mniej rzetelnych klientów specjalne kary związane z niedotrzymaniem warunków zapisanych w umowie. Przede wszystkim mowa tutaj o naliczaniu dodatkowych odsetek karnych.

Klient, który dopuszcza się nieterminowego regulowania należności w BIGCredit musi także zdawać sobie sprawę z kosztów jakie poniesie z racji wysyłanych do niego wezwać do zapłaty w postaci pisemnych monitów. Każdy z nich łączy się z kosztami rzędu 30 złotych. Co więcej, wysyłane są co każdy 6 dzień, zaczynając już od czwartego dnia zaległości. Okres wysyłania monitów trwa az do 60 dnia zaległości.

Sposobem na uniknięcie tak wysokich kosztów jest możliwość przedłużenia terminu spłaty. Faktem jest, że wiąże się to z uiszczeniem dodatkowej opłaty, niemniej jednak zdecydowanie mniej kosztuje, aniżeli kara za nieterminowe spłacanie długu. Co więcej, można się o nią ubiegać online, bez wychodzenia z domu. W razie problemów z powodzeniem skorzytać można także z chata online dostęnego na stronie internetowej, gdzie pracownik firmy udziela odpowiedzi na każde pytanie.

Euroloan

Pozabankowa firma finansowa Euroloan, mimo że nie jest mocno rozpoznawalną marką, całkowicie na to zasługuje. Na swojej stronie internetowej pokazuje klientom jak być rzetelnym pożyczkobiorcą. Widząc, że klient może znajdować się chociażby na początku spirali zadłużenia, stara się w różny sposób pomóc.

Niemniej jednak, nie można pozwolić sobie na zatory płatnicze, ponieważ grozi to utratą płynności firmy, a co za tym idzie – dochodzi do zaburzenia jej funkcjonowania. W tym celu, Euroloan podejmuje działania windykacyjne, które mają za zadanie w możliwie łagodny, ale i szybki sposób odzyskać własne pieniądze.

W przypadku Euroloan nierzetelni klienci muszą liczyć się z opłatami związanymi chociażby z wysyłaniem przez firmę pisemnych upomnień. Każdy tego rodzaju monit zawsze wynosi 45 złotych. Kwotę tą w całości musi pokryć dłużnik. Co więcej, firma może wysłać więcej aniżeli trzy upomnienia.

Zaliczka.pl

Wszyscy klienci firmy pożyczkowej Zaliczka.pl posiadają jasno, z góry ustalone warunki spłaty zobowiązania. Niezależnie od wysokości pozyskanej kwoty, należy zwrócić ją w wyznaczonym terminie. Zasady opisane są szczegółowo zarówno w umowie pożyczkowej, jak i regulaminie.

W przypadku nie spłacenia zobowiązania w określonym terminie, czyli 15, 30 lub też 60 dnia, który wybrał klient, następuje rozpoczęcie naliczania kary finansowej. W Zaliczka.pl jest ona stała, a wynosi dokładnie 50 złotych. Po doliczeniu kary, klient ma jeden dzień dodatkowy, w którym może uregulować należności. Po 10 dniach, na dłużnika naliczona jest kolejna kara oraz zostaje mu przyznany kolejny termin na spłatę – 10 dni.

Zarówno pierwsza, jak i druga faza wiąże się z postępowaniem upominawczym, co na klienta nakłada dodatkowe koszta. Jeśli po tym terminie nie ma zwrotu pieniędzy, po raz trzeci na klienta naliczona zostaje kara w wysokości 50 złotych. Nieuczciwy dłużnik musi się liczyć z tym, że po niej sprawa zostaje oddana do profesjonalnej, zewnętrznej kancelarii, która posiada bardziej rygorystyczne podejście do windykacji.

Kasomat.pl

Firma pożyczkowa Kasomat.pl zapewnia, że klient może spłacić zobowiązanie nieterminowo. Dotyczy to jednak tylko i wyłącznie wcześniejszej spłaty. W przypadku spóźnionej spłaty, albo jej całkowitym braku klient musi mieć świadomość, że do pozyskanej kwoty zostaną doliczone dodatkowe odsetki za zwłokę w płatności.

Kasomat.pl w celu odzyskania powierzonych klientowi należności decyduje się na korzystanie z działań windyakcyjnych. Mowa tutaj przede wszystkim o jej miękkiej odmianie. Do dłużnika wysyłane są wezwania do zapłaty poprzez e-mail, sms, czy pocztę elektroniczną. Najbardziej kosztowne są jednak pisemne monity. Ogólnie mówiąc, po 30 dniach takowych działań, klietn jest zmuszony do poniesienia dodatkowych kosztów, które sięgają 320 złotych niezależnie od wysokości kwoty zobowiązania.

Aby uniknąć poniesienia tak wysokich kosztów, Kasomat.pl zapewnia możliwość przedłużenia okresu spłaty. Wówczas płaci się wyłącznie koszta bieżące, a termin spłaty pożyczki przesuwany jest o kolejne 30 dni. Z usługi można skorzysyać po przez e-mail, czy wykonanie telefonu do firmy.

Gotówka Domówka

Opóźnienie względem spłaty należności w Gotówka Domówka wiąże się ze złamaniem warunków zawartych w umowie. W związku z tym, na pożyczkobiorcę zostają nałożone karne odsetki za zwłokę. Ich wysokość sięga czterokrotności stopy kredytu lombardowego. Mowa tutaj o stosunku rocznym.

Ponadto, Gotówka Domówka zleca także profesjonalnej firmie windykacyjnej odzyskanie należności, które określone są w konkretnej umowie. W tym momencie należy zaznaczyć, że koszta windykacji pokrywa pożyczkobiorca. Może dojść również do cesji lub sprzedaży wierzytelności osobom trzecim.

Gotówka Domówka za różnego rodzaju wezwania do zapłaty oczekuje od klienta okreslonej kwoty pieniędzy. W ten sposób, smsy z wezwaniem to 10 złotych, a za telefoniczne ponaglenie należy się 20 złotych. Z kolei za wszelkie pisemne wezwania koszta wzrastają aż do 50 złotych. Bezskuteczny wyjazd przedstiawiciela to opłata rzędu 60 złotych, a usługa windykacyjna wynosi 300 złotych.

VISSET

Możliwość przedłużenia okresu spłaty zobowiązania stała się podstawą do uniknięcia ponoszenia kosztów związanych z kosztami karnymi za nieterminową spłatę. W przypadku VISSET również jest to możliwe. Niemniej jednak klienci z tego nie zawsze korzystają.

W przypadku zaprzestania spłaty pożyczki, klient otrzymuje przypomnienie przy udziale konta internetowego. Możliwe jest także otrzymanie wiadomości sms, vms, tekstowej e-mail, czy też nawiązanie kontaktu telefonicznego. Pamiętać jednak należy, że czynności windykacyjne generują dodatkowe koszta. W VISSET maksymalna opłata windykacyjna wynosi 200 złotych w ciągu jednego miesiąca. Szczegółowe informacje można pozyskać z Ogólnych Warunków Umowy Pożyczki.

W przypadku konieczności wskazania nowej formy spłaty, dłużnik zobowiązany jest do poniesienia kosztów w wysokości 25 procent pożyczki, jednak nie mniej niż 150 złotych. Warto trzymać się terminu spłaty, ponieważ dalsze działania związane z procesem sądowym i egzekucją komorniczą nakładają kolejne, wysokie koszta.

netGotówka

netGotówka dba o to, by każdy klient jeszcze przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu pożyczki był świadom wszelkich konsekwencji związanych z przeterminowaniem spłaty pożyczki. Każdy klient jest zobligowany do terminowego regulowania należności, gdyż w innym przypadku musi być świadom poniesienia wysokich kosztów karnych. Wszystkie te informacje zawarte są w umowie, ale i tabeli opłat i prowizji.

W przypadku netGotówki przeterminowanie spłaty powyżej jednego miesiąca wiąże się z dochodzeniem należności bezpośrednio na drodze sądowej. Warto wiedzieć, że wiąże się to z dodatkowymi kosztami, które pokrywa dłużnik – pożyczkobiorca.

Należności przeterminowane powyżej dwóch miesięcy, a ściślej mówiąc 60 dni, z czego kwota jest wyższa niż 200 złotych, możliwe jest dokonanie wpisu do BIG InfoMonitor SA, ale również Rejestru Dłużników ERIF, czy KRD. Działanie to wywołuje nie małe konsekwencje. Nierzetelny pożyczkobiorca musi liczyć się wówczas z trudnościami w zaciągnięciu zobowiązania pieniężnego w przyszłości.

Ok-Kredyt.pl

Pozabankowa firma Ok-Kredyt przejrzyście przedstawia warunki, jakimi objęci są pożyczkobiorcy, którzy nie regulują swoich należności na czas. Przede wszystkim, firma zachęca do szybkiego kontaktu, celem ustalenia nowego terminu spłaty. W ten sposób można uniknąć naliczenia wysokich odsetek karnych oraz innych nieprzyjemności.

Forma pożyczki bez obsługi domowej, a wyłącznie w oparciu przelewu gotówki na konto wiąże się z naliczeniem opłaty za opóźnienie. Jej maksymalna wysokość to 15 złotych za każdy kontakt telefoniczny oraz wysłany list. Opłata ta jest zasadna, ponieważ odzwierciedla należności konieczne do pokrycia przy windykacji dłużnika.

Wszyscy klienci, którzy zapomnieli o spłacie pożyczki, czy też nie mają gotówki, by uregulować należności muszą skontaktować się z Ok-Kredyt, by ustalić możliwie korzystne rozwiązanie. W przypadku przekroczenia okresu spłaty o 30 dni oraz braku kontaktu z pożyczkobiorcą, firma wypowiada umowę oraz przechodzi do radykalniejszych działań, które zmierzają do odzyskania wierzytelności.

Finansowo.pl

Serwis pożyczek społecznościowych Finansowo.pl dba o wiedzę i samoświadomość swoich klientów. Na dowód tego, swoją stronę internetową wzbogacił o szczegółowe informacje dotyczące windykacji wobec nierzetelnych pożyczkobiorców.

Finansowo.pl dzieli windykację należności na dwa etapy. Pierwszy to działania wywołujące dobrowolne uregulowanie zaległych należności. Jest to windykacja polubowna, niemniej jednak gromadzone są wszelkie dowody, celem późniejszego postępowania sądowego. To właśnie drugi etap, który kończy się egzekucją komorniczą i zajęciem majątku dłużnika.

Koszta windykacji są wysokie i ich wielkość zależy od formy działań windykatora. Niemniej jednak kwota ta zazwyczaj opiewa na wartość 100 złotych. To jednak nie znaczy, że nie może jej przekroczyć. Ponadto, oprócz tych kosztów, doliczane są te za proces sądowy, egzekucję komorniczą, czy opłaty manipulacyjne. Mowa tutaj o kosztach rzędu kilkuset złotych.

Zakra.pl

Zakra.pl to jeden z bardziej znanych w Polsce serwis pożyczek społecznościowych. Mimo nieco innowacyjnej formy, również w tym przypadku pojawiają się działania windykacyjne. Jako, że wszyscy użytkownicy korzystają z usług serwisu, również windykację mogą zlecić operatorowi serwisu. Należy wiedzieć, że aby było to możliwe, należy dokonać cesji, czyli przelewu powierniczego konkretnej wierzytelności.

Cała procedura związana z przelewem powierniczym zostaje zapisana automatycznie. Jednak, jeśli klient chce z niej zrezygnować, oczywiście ma do tego prawo. Jest to jednak ułatwienie oraz przyspieszenie procesu odzyskiwania należności.

W przypadku zleconej operatorowi serwisu windykacji spodziewać się można między innymi: monitów, które wzywają dłużnika do zapłaty, statecznego wezwania do zapłaty, złożenia pozwu do e-sądu, egzekucji komorniczej. Wszelkie te działania wiążą się z nałożeniem na pożyczkobiorcę dodatkowych opłat związanych z windykacją należności.

Pożycz.pl

W przypadku serwisu pożyczkowego Pożycz.pl koszta windykacji ponosi w pełni pożyczkobiorca. Wszelkie szczegółowe informacje podane są w każdej umowie pożyczki. Portal ten za operatora wierzytelności obrał jedną z bardziej znanych firm – KRUK S.A. Przedmiot windykacji stanowią te raty od których zaprzestano terminowo regulować należności.

Pamiętać należy, że uwzględnić koniecznie trzeba także wszelkie wysłane monity oraz inne koszta windykacyjne. W przypadku tych pierwszych, można mówić przede wszystkim o ponagleniach do zapłaty poprzez sms, e-mail. Pierwszy monit, który odbywa się poprzez krótką wiadomość tekstową sms kosztuje 5 złotych. Drugi z kolei odbywa się poprzez e-mail i jest to równowartość 5 złotych. Trzeci, tak jak pierwszy odbywa się poprzez sms, lecz kosztuje już 9 złotych. Monit czwarty to z kolei pisemne wezwanie do zapłaty, którego koszta wierzyciel musi pokryć w wysokości 20 złotych. Ostatnim monitem jest już przekazanie sprawy do e-sądu. To generuje koszta równe 150 złotych.

Zaraz po działaniach windykacyjnych oraz sprawie sądowej, do działania wkracza komornik. Swoją pracę rozpoczyna po otrzymaniu specjalnego wniosku wraz z oryginałem nakazu zapłaty, które wzbogacone jest o klauzulę wykonalności. Pamiętać należy, że komornik może zająć różnego rodzaju części majątku dłużnika.

EkspresKasa.pl

W EkspresKasa.pl pożyczkobiorca musi liczyć się z naliczaniem odsetek za opóźnienie w spłacie zobowiązania. Zasadą tutaj jest jednak nie przekroczenie czterokrotności konkretnej wysokości stopy kredytu, które ogłasza Narodowy Bank Polski. Opłata ta nie jest stała i może ulegać wpływom zmiany wspomnianej stopy. Niemniej jednak w dniu, który przypada na zawarcie umowy odsetki karne wiążą się z 16 procentami w skali roku.

W umowie pożyczkowej EkspresKasa.pl zawarte są również informacje na temat skutków niedokonania płatności w wyznaczonym terminie. Jeśli harmonogram przewiduje spłatę, a pożyczkobiorca jej nie dokona, z powodzeniem pożyczkodawca może ubiegać się o zwrot należności. Wówczas korzysta z wezwań do zapłaty w formie upomnienia. Jakby tego było mało, ten ostatni ma prawo do obciążenia pożyczkobiorcy: odsetkami za opóźnienia i kosztami upomnień. Pierwsze wynosi 30 złotych i jest wysyłane po 7 dniach. Kolejne to równowartość 50 złotych. Warto pamiętać, że pożyczkobiorca może wystąpić z wnioskiem o renegocjacje umowy, dzięki czemu uniknie naliczenia kar.

Kyzoo

Już na stronie głównej www.kyzoo.pl możemy dowiedzieć się, że brak terminowej spłaty pożyczki wiąże się z przykrymi konsekwencjami w charakterze dodatkowych kosztów. Już za samą zwłokę w uregulowaniu należności na klienta nałożone zostają ustawowe odsetki. Pożyczkodawca wysyła również do dłużnika pisemne wezwanie do zapłaty, które generuje kolejne koszta.

Pierwsze wezwanie do zapłaty nadawane jest po 7 dniach od upływu terminu przeznaczonego na spłatę. Wówczas koszt to 18 złotych. Równowartość tej kwoty to także pisemne wezwanie wysyłane po 21 dniach. Tyle też kosztują kolejno trzecie oraz czwarte ponaglenia. Warto wiedzieć, że w przypadku spłaty zobowiązania po wezwaniu wstrzymywane jest wysyłanie kolejnych monitów.

Dodatkowo, pożyczkobiorca, czyli firma Kyzoo ma prawo do przekazania informacji dotyczących nierzetelnego pożyczkobiorcy do BIG, czyli Biur Informacji Gospodarczych, celem przestrogi innych. Co więcej, do tego działania nie jest konieczna jakakolwiek zgoda pożyczkobiorcy.

Ofin

Niewystarczająca kwota płatności, albo też jej całkowity zanik wiąże się z zaliczeniem płatności do między innymi: odsetek za opóźnienie w spłacie, kosztów upomnień, windykacji i procesów sądowych. Odsetki za wszelkie opóźnienia naliczane są do maksymalnie czterokrotności wysokości danej stopy kredytu lombardowego, które określa zawsze Narodowy Bank Polski. Mogą one ulec zmianie wraz z ogólną stopą. W konkretnym dniu zawarcia umowy pożyczkowej, odsetki za opóźnienie wynoszą 16 procent w skali roku.

W sytuacji niedokonania płatności pożyczkodawca ma prawo do wezwania konkretnego pożyczkobiorcy do zapłaty zaległych kwot. Może do tego przystąpić samodzielnie, ale też za pośrednictwem innych podmiotów. Co więcej, pożyczkodawca nakłada na pożyczkobiorcę stosowne odsetki za zwłokę, ale i kosztami upomnień, które wysyła do dłużnika. Pierwsze wysyłane jest po siedmiu dniach od terminu spłaty, kolejne po czternastu, dwudziestu pięciu oraz trzydziestu pięciu dniach. Pierwsze wiąże się z kwotą równą 30 złotych, z kolei kolejne to już każde po 50 złotych.

LendOn.pl

W regulaminie sporządzonym przez LendOn.pl każdy klient może jasno dowiedzieć się, że za niedotrzymanie terminów spłaty zobowiązania należy ponieść konsekwencje w postaci odsetek karnych. Naliczane one są względem czterokrotności wysokości stopy aktualnego kredytu lombardowego, które określa NBP. Co więcej, wraz z jej spłatą koszta mogą ulec zmianie.

Ponadto, każdy pożyczkobiorca musi uiścić opłaty za nieterminową spłatę zobowiązania, która wymaga upomnień względem pożyczkobiorcy. Mowa tutaj o tych drogą telefoniczną, poprzez sms oraz elektroniczną. Wszelkie koszta znajdują się w specjalnie przygotowanej tabeli opłat i prowizji dołączonej do Umowy Ramowej Pożyczki. Pożyczkodawca tym samym ma prawo do przekazania windykacji zewnętrznym podmiotom celem odzyskania swojej niezależności względem nieuczciwego klienta.

Daily Credit

W przypadku firmy pozabankowej Daily Credit wszelkie koszta związane z nieterminową spłatą opisane szczegółową są w Zasadach Udzielania Pożyczek na jej oficjalnej stronie internetowej. Największa uwagę zwraca się wówczas na opłaty związane z przesyłaniem do klienta monitów za nieterminową spłatę pożyczki. Ich wysokość zależna jest bezpośrednio od wybranej formy wypłaty pożyczki. Pożyczkobiorca musi się także liczyć wówczas w odsetkami w wysokości czterokrotności stopy lombardowego kredytu.

W przypadku wypłaty pożyczki przez przedstawiciela w gotówce pierwsze wezwanie do zapłaty wysyłane jest po 23 dniach po przekroczeniu terminu wymagalności i kosztuje 18 złotych. Kolejne wezwanie dociera po 44 dniach i również wynosi 18 złotych. W przypadku wypłaty pożyczki na rachunek konkretnego pożyczkobiorcy pierwszy monit zostaje wysyłany po 7 dniach, a jego koszt jest stosunkowo niewielki, bo wynosi 5 złotych. Zarówno drugi (po 17 dniach), jak i trzeci (po 38 dniach) kosztują pożyczkobiorcę już 18 złotych.

Ponadto, Daily Credit podaje, że koszta postępowania sądowego oraz egzekucyjnego również przechodzą na pożyczkobiorcę. Pamiętać należy, że zależne one są bezpośrednio od wysokości zaciąganej kwoty. Oprócz tego należy ponieść koszta opłaty sądowej w wysokości 30 złotych, opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych oraz opłaty egzekucyjnej od 60 do 150 złotych.

Pandamoney.pl

Warunki umowy pożyczki zaciąganej w firmie pozabankowej Pandamoney.pl jasno pokazują, że pożyczkodawca ma prawo do wysłania do nierzetelnego pożyczkodawcy wezwanie do zapłaty zarówno w formie elektronicznej, jak i pisemnej. Obciążony za tego typu zabiegi zostaje w pełni pożyczkobiorca. Wezwanie pierwsze oraz kolejne, aż do czwartego wiążą się z kosztami 20 złotych. Z kolei piąte wezwanie wynosi już 110 złotych i zostaje wysłane po 30 dniach kalendarzowych od terminu, który przypada na upłynięcie okresu spłaty.

Ponadto, Pandamoney może w przypadku niezwrócenia całej kwoty pożyczki łącznie z odsetkami i kosztami dodatkowymi przekazać sprawę do agencji windykacyjnych, bądź też podjąć działania na drodze sądowej. Ma także całkowite prawo do przekazania danych o nieuczciwym pożyczkobiorcy do biur informacji gospodarczej. Roszczenia względem pożyczkobiorcy pokrywane są kolejno: kwota pożyczki, naliczone prowizje, opłaty związane z wezwaniami do zapłaty, odsetki karne.

PlusKasa.pl

PlusKasa.pl posiada własne reguły, które stosuje względem nierzetelnych pożyczkobiorców. Przede wszystkim stosowane są one zarówno do tych, którzy w ogóle nie regulują swoich należności, jak i do tych, którzy tylko w części spłacili zobowiązanie. Wówczas musi spłacić nie tylko pozyskana kwotę i koszta otrzymania pożyczki, które są opisane w umowie, ale także odsetki karne za zwłokę w spłacie. Pamiętać należy, że nie przekraczają one czterokrotności stopy lombardowego kredytu NBP.

Ponadto, w przypadku nie uregulowania na czas, czyli według harmonogramu spłaty zobowiązania, pożyczkobiorca musi ponieść koszta związane z opłatą upominawczą, której wysokość zawarta jest w tabeli opłat i prowizji. Warto wiedzieć, że pożyczkobiorca ma prawo jednokrotnie skorzystać z przedłużenia terminu spłaty, dzięki czemu uniknie naliczenia dodatkowych kosztów. Łączy się to z dodatkowymi opłatami, niemniej jednak nie upominawczymi, które są nie małym obciążeniem.

SmsBanq

Pożyczkobiorca w firmie SmsBanq zobowiązany jest do zwrotu kwoty, którą zaciągnął, powiększonej o stosowne opłaty, które zawarte są w umowie pożyczkowej. Ma on prawo do szybszego zwrotu pieniędzy, niemniej jednak nie może przekroczyć terminu płatności. Grozi za to naliczenie odsetek ustawowych. Zależne one są od aktualnej stopy lombardowego kredytu. Pamiętać należy, że za koszta związane z upomnieniami, windykacją, czy procesem sądowym zobowiązany jest zapłacić pożyczkobiorca, który nie stosuje się do warunków, jakie zaakceptował i podpisanej umowie pożyczkowej.

Opóźnienie w spłacie pożyczki jest zabronione, w związku z tym naliczone zostają odpowiednie kary. Przede wszystkim do pożyczkobiorcy zostają wysyłane wezwania do zapłaty nazywane monitami. Wówczas smsowy monit zostaje wysyłany po trzech dniach i kosztuje 5 złotych. Kolejne zostają wysłane po 7 dniach od dnia przypadającego na spłatę zobowiązania. Wówczas mowa o koszcie 10 złotych za sms oraz wiadomość e-mail. Następny monit wiąże się z wykonaniem połączenie telefonicznego o równowartości 15 złotych. Ostatni monit kosztuje 20 złotych, wysyłany jest po 14 dniach zaległych i jest to przesyłka polecona tradycyjną pocztą.

Unichwilówka

Informacje na temat skutków niespłacenia pożyczki zawarte są w umowie pożyczkowej, która udostępniona została na stronie internetowej firmy Unichwilówka. Dowiedzieć się wówczas można, że niespłacenie pożyczki w jasno określonym czasie pobierana jest opłata karna naliczana za każdy dzień opóźnień. Wynosi ona pół procenta dziennie względem zaległej kwoty pożyczki.

Ponadto, pożyczkobiorca na skutek nieterminowego regulowania należności musi się liczyć z koniecznością poniesienia kary upominawczej oraz windykacyjnej. Składa się na nie między innymi: wysyłanie upomnień w postaci krótkiej wiadomości sms, co kosztuje 5 złotych. Następnie wykorzystuje się upomnienia poprzez e-mail, czyli drogę elektroniczną, co również wynosi 5 złotych. Opłaty, które wiążą się z wysłaniem upomnienia listownego wiążą się już z kosztem 30 złotych. Z kolei jednorazowa rozmowa z dłużnikiem to 5 złotych. Pamiętać należy o kosztach ewentualnego koniecznego dojazdu do klienta oraz odsetkach karnych za zwłokę.

Szybka Moneta

Tak jak w przypadku pozostałych firm pozabankowych, również Szybka Moneta posiada specjalne procedury, które wynikają z nieterminowego regulowania należności przez pożyczkobiorców. W tym przypadku możliwe jest naliczenie odsetek z tytułu braku spłaty należności, bądź też w wyniku opóźnień z nimi związanych. Wówczas mowa między innymi o naliczeniu dodatkowych odsetek już od pierwszego dnia powstałej zaległości. Ich wysokość jednak nie może przekraczać czterech stóp kredytu lombardowego NBP.

Nierzetelni pożyczkobiorcy muszą także zdawać sobie sprawę z kosztów, które wynikają z wysyłania wezwań do zapłaty poleconym listem. Szybka Moneta ma także prawo do zlecenia osobom trzecim działań mających na celu odzyskanie pieniędzy. Równie dobrze może podjąć samodzielnie działania windykacyjne. Aby jednak uniknąć takiego rozwoju zdarzeń zachęca się do skorzystania z możliwości przedłużenia okresu spłaty w dowolnej ilości razy.

SMS365.pl

Biorąc pożyczkę w SMS365.pl pożyczkobiorca musi pamiętać o terminach spłaty. Dlaczego? Pożyczkodawca zobowiązał się do monitorowania terminowości spłaty. W przypadku braku regularnej spłaty pożyczki ma prawo do wysłania wezwania do zapłaty. Co więcej SMS365.pl zastrzega sobie także prawo do naliczenia odsetek karnych za zwłokę w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego nadanego przez Narodowy Bank Polski.

Nie tylko zaprzestanie całkowitej spłaty, ale także opóźnienia w terminowych płatnościach zmusza pożyczkodawcę do naliczenia dodatkowych kosztów. Wówczas niejako dłużnik jest zmuszony uregulować kwotę pożyczki, prowizję, ale i wszelkie opłaty windykacyjne. Firma może również zlecić odzyskanie gotówki innej firmie windykacyjnej. Mowa tutaj o pożyczkach powyżej 41 dni zaległych w spłacie.

Provident

Mogłoby się wydawać, że tak prestiżowa firma finansowa jak Provident nie posiada specjalnych warunków względem nieterminowego regulowania należności za pożyczki. Niemniej jednak i tutaj zdarzają się takie przewinienia. Firma zachęca do podjęcia rozmów ze swoim doradcą, który dostarcza pieniądze do domu klienta oraz w taki sam sposób je odbiera w wyznaczonych terminach.

W przypadku pożyczki zaciąganej przez Internet, Provident nalicza opłatę właśnie za opóźnienia w regulowaniu należności. Te nie przekraczają 15 złotych za każde wykonanie kontaktu telefonicznego, bądź też wysłanie listu, który ma za zadanie przypomnieć zainteresowanym o zapłacie. Opłata ta jest zasadna, ponieważ firma musi również ponieść z tytułu nierzetelności klienta dodatkowe koszta. Provident jednocześnie zachęca do skorzystania z infolinii, gdzie można pozyskać bardziej szczegółowe informacje w zakresie płatności.

BizCredit

Nastąpienie zatoru w spłacie zaciągniętej pożyczki wiąże się z poniesieniem dodatkowych koszów przez pożyczkobiorcę. Przede wszystkim mowa tutaj o odsetka karnych za zwłokę, czyli za czas opóźnienia. Dodatkowo, należy uregulować składki ubezpieczenia za dany okres w którym wystąpiło opóźnienie – wysokość określa specjalna tabela opłat i prowizji. Należy się również liczyć z opłatami upominawczymi za wezwania do zapłaty, które zostają wysyłane listem poleconym.

Pamiętać należy, ze pożyczkodawca ma prawo do przekazania sprawy osobom trzecim celem skutecznej windykacji. Możliwe jest także skierowanie jej do postępowania sądowego oraz egzekucyjnego. Wysokość kosztów wskazuje aktualne prawo, a do regulowania ich zobowiązany jest pożyczkobiorca. Kwoty, które zostają wpłacone po dniu spłaty zostają kolejno zaliczane na poczet: składki ubezpieczenia, opłaty administracyjnej, oprocentowania, opłaty upominawczej, kosztów windykacji, opłaty sądowej i egzekucji komorniczej, a na końcu ostateczną kwotę pożyczki.

ViaSMS

W przypadku kiedy klient przekroczy termin spłaty pożyczki, a jednocześnie nie wykorzysta możliwości przedłużenia okresu spłaty, automatycznie pożyczkodawca ma możliwość pobierania odsetek karnych. Naliczane są one w oparciu o czterokrotność stopy lombardowego kredytu NBP w oparciu o skalę roku przypadającego na dzień zwrotu zobowiązania. Co więcej, ViaSMS może naliczyć koszty windykacji oraz upomnień, które jednak nie przekraczają 92,50 złotych.

Warto również pamiętać, że wszelkie opóźnienia mają wysoki wpływ na historię kredytową pożyczkobiorcy. Ta z kolei ogranicza późniejsze możliwości względem korzystania z produktów finansowych, a nawet zakupów na raty. Niedotrzymanie terminów płatności jest jednoznaczne z podjęciem działań windykacyjnych oraz umieszczeniem informacji o nierzetelnym kliencie w Biurach Informacji Gospodarczych – BIG.

Cashper

Osoby, które zaprzestaną spłacać zobowiązanie względem Cashper muszą liczyć się z faktem, że pożyczkodawca kieruje stosowne powiadomienia, które z kolei informują o stanie aktualnego zadłużenia pożyczkobiorcy. W tym przypadku należy wiedzieć, że każde powiadomienie równe jest 50 złotych. Szersze dane na ten temat zostały umieszczone w tabeli opłat dostępnej na stronie internetowej.

W przypadku braku spłaty zobowiązania po trzech powiadomieniach pożyczkodawca przekazuje dane nieuczciwego klienta do bazy dłużników ERIF co skutkuje uniemożliwieniem zaciągania pożyczek w przyszłości. W przypadku dalszego zaniechania spłaty zobowiązania, a więc po czterech powiadomieniach danego klienta Cashper ma prawo do przekazania działań mających na celu odzyskanie należności zewnętrznej firmie windykacyjnej.

Alfakredyt

Bardzo jasne zasady przejawia również firma pożyczkowa Alfakredyt, która na stronie internetowej umieściła dobrze sprecyzowane warunki pożyczki. To właśnie tam widnieje informacja na temat konsekwencji opóźnień w spłacie pożyczki. Pożyczkodawca zastrzegł sobie prawo do naliczania odsetek karnych, których wysokość w stosunku rocznym wynosi 16 procent. Co więcej nie mogą one wynosić więcej aniżeli te maksymalne. Warunki te dotyczą również po opóźnieniu w spłacie terminu już przedłużanego.

Wszelkie opóźnienia w spłacie pożyczki wiąże się z poniesienie kosztów związanych z koniecznością rozpoczęcia działań windykacyjnych, które przedstawione są w sporządzonej i udostępnionej tabeli opłat i prowizji. Jeśli opóźnienie w spłacie wynosi nie mniej niż 45 dni, pożyczkobiorca zostaje obciążony dodatkowymi kosztami. Pożyczkodawca ma prawo oddać sprawę na drogę sądową oraz egzekucyjną celem odzyskania własnych środków pieniężnych. Kosztami wówczas obciążony zostaje pożyczkobiorca.

Zaimo

Wchodząc na stronę internetową Zaimo możemy zauważyć zakładkę, która przedstawia warunki umowy ramowej pożyczki. Jest ona dostępna dla każdego, a dowiedzieć się można między innymi tego jak wygląda postępowanie w przypadku opóźnień w spłacie przez klienta. Przede wszystkim pożyczkodawca ma prawo wysłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty w formie pisemnej, ale i elektronicznej poprzez e – mail. Za każde wezwanie wówczas klient ponosi koszta w wysokości 40 złotych.

W Zaimo za niezwrócenie pełnej kwoty pożyczki oraz naliczonych odsetek, czy kosztów w wyznaczonym terminie wiążę się z przekazaniem sprawy do agencji windykacyjnej, czy tez stosownego sądu. Pamiętajmy, że koszta zostają wówczas przekazane do spłaty pożyczkobiorcy. Roszczenia pokrywane są w kolejności: odsetki najstarszej raty, kapitał najstarszej raty, kolejne odsetki, kolejny kapitał rat, opłaty dodatkowe, odsetki związane z przeterminowanymi należnościami.

InCredit

Każdy pożyczkobiorca powinien przed wysłaniem wniosku zapoznać się z warunkami umowy, a wym warunkami nieterminowej spłaty zobowiązania. InCredit jasno zaznacza, że w przypadku nieterminowej spłaty, czyli nie trzymanie się ustalonego harmonogramu spłat, zobowiązany automatycznie musi pokryć dodatkowe koszta. Związane one są z: odsetkami za czas opóźnienia oraz składkami ubezpieczenia dodatkowe za okres opóźnienia. Wszelkie wysokości kosztów zawarte są w tabeli opłat oraz umowie ramowej danej pożyczki.

Należy również pamiętać, że w przypadku niespłacenia całości, czy też części pożyczki w terminie, koniecznością jest poniesienie opłaty upominawczej, która wynosi 15 złotych za wysłany do monit do pożyczkobiorcy. Kwota wzrasta do 25 złotych w przypadku przekroczenia 90 dni zaległości. Całościowa opłata upominawcza wynosi 55 złotych. Ponadto, pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć umowę pożyczkobiorcy z natychmiastowym skutkiem. Wówczas czym prędzej należy uiścić wszelkie koszta względem InCredit.

Mini-Credit

Tak jak każda instytucja zajmująca się finansami, tak i Mini-Credit sporządził własne warunki umowy. Wśród nich znaleźć można punkt szósty, który mówi o kosztach związanych z brakiem terminowego regulowania należności. Jako, że pożyczkobiorca przy podpisywaniu umowy jest informowany o wszelkich warunkach, koniecznością jest ich przestrzeganie. W innym przypadku podlega karze, którą są między innymi odsetki karne za zwłokę.

Pożyczkodawca praktykuje wysyłanie przypomnień o konieczności spłaty pożyczki w postaci monitów wzywających do zapłaty. Zostają one wysyłane przy udziale tradycyjnej poczty. Działania windykacyjne Mini-credit są ściśle określone. Każde upomnienie wiąże się z kosztem 15 złotych netto, przy czym kosztami obciążony jest pożyczkobiorca. W przypadku czynności związanych z procesem sądowym mowa o kosztach: postępowania egzekucyjnego, sądowego, zastępstwa procesowego.

Pożyczkaplus

Firma Pożyczkaplus przedstawia w umowie ramowej zasady, jakie obowiązują klienta w przypadku nieterminowego regulowania należności pożyczkowych. Otóż, jeśli całość, bądź chociażby część pożyczki nie jest zwrócona w wyznaczonym terminie, automatycznie klient ponosi dodatkowe koszta. Zalicza się do nich: odsetki za czas związany z opóźnieniem, a także składki ubezpieczenia w okresie opóźnienia zwrotu. W przypadku tej ostatniej maksymalny okres wynosi 60 dni.

Ponadto, za niedotrzymanie warunków umowy, pożyczkobiorca musi zapłacić dodatkową opłatę upominawczą, której kwota widnieje w tabeli opłat będącej załącznikiem do każdej umowy pożyczkowej w Pożyczkaplus. Koszta naliczane są od każdego wysłanego monitu przez pożyczkodawcę lub osobę trzecią, której zadanie to zostało zlecone w imieniu instytucji.

ZaPożyczka

Również w przypadku firmy pożyczkowej ZaPożyczka dostrzec można warunki, jakim podlegają wszyscy pożyczkobiorcy. Zainteresowani przedstawione mają zasady, które wskazują konsekwencje nieterminowego regulowania należności, czy nawet braku spłaty całego zobowiązania. Cenne wskazówki pozwalają nie tylko uniknąć wysokich kosztów dodatkowych, ale i zachować spokój w nagłych przypadkach.

ZaPożyczka zdradza, że w przypadku zaprzestania regularnej spłaty zobowiązania warto skontaktować się ze swoim przedstawicielem, z którym to w domu klienta zostaje opracowane najlepsze rozwiązanie zaistniałego problemu. Jeśli jednak pożyczka zaciągana była w inny sposób, warto wiedzieć, że zostaje naliczona opłata za opóźnienie, która wynosi nie więcej niż 15 złotych. W celu pozyskania pomocy z powodzeniem można wykorzystać numer infolinii.

Kredyt1000

Nierzetelny pożyczkobiorca musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami w Kredyt1000. W przypadku niespłacenia zarówno całości, jak i części pożyczki zobowiązany jest do pokrycia dodatkowych kosztów. Wśród nich znajdują się odsetki za okres opóźnienia, składki ubezpieczenia w ciągu tego czasu oraz opłaty upominawcze, których kwota przedstawiona jest w tabeli opłat.

Składka związana z ubezpieczeniem za czas opóźnienia w spłacie pożyczki naliczana jest w obrębie okresu 60 dni od dnia spłaty. Również te koszta zostają uwzględnione w tabeli opłat. Ponadto, pożyczkodawca ma możliwość skierowania sprawy bezpośrednio na drogę sądowego postępowania, a także komorniczej egzekucji. Koszt zostaje wówczas przekazany do uregulowania pożyczkobiorcy. Kwoty należności zostają kolejno zaliczane: opłata upominawcza, oprocentowanie, ubezpieczenie, opłata administracyjna, koszt windykacji, koszta sądowe i egzekucyjne, kwota pożyczki.

Jak uchronić się od kary za niespłacenie pożyczki?

Mogłoby się wydawać, że nie posiadając wystarczającej gotówki na spłatę kolejnej raty pożyczki nie pozostaje nic innego jak powiększyć kwotę o dodatkowe odsetki karne. W rzeczywistości można wykorzystać dwa sprawdzone sposoby na uniknięcie płacenia dodatkowych kosztów:

 1. Obniżenie wysokości rat pożyczki – możliwe to jest na skutek wydłużenia całkowitego okresu spłaty zobowiązania. Raty maleją niekiedy o więcej niż 50% pierwotnej wysokości.
 2. Karencja w spłacie raty zobowiązania – polega na nie płaceniu danej raty pożyczki z powodu braku odpowiednich funduszy. Pamiętać jednak należy, że w ostateczności również ona musi być uregulowana – na przykład tuż przed zakończeniem umowy pożyczkowej.

Bez kary za niespłacenie pożyczki

Bardzo dobrym sposobem na uchronienie się od kary za niespłacenie zobowiązania na czas jest mądry wybór pożyczki pozabankowej. Pamiętajmy, że wizyta w lombardzie sposobem na szybką pożyczkę, dlatego możemy z niej skorzystać. Jest to możliwe w oparciu o darmowe narzędzia, jakim są:

 • fora internetowe,
 • porównywarki online,
 • internetowe rankingi,
 • kalkulatory rat pożyczkowych.

Wszystkie te narzędzia dostępne są na stronach internetowych o tematyce finansów pozabankowych. Co więcej, aby z nich skorzystać nie trzeba się nigdzie logować, podawać danych osobistych, czy płacić za wejście. Te w pełni darmowe pomoce dostępne są zarówno w dzień, jak i w nocy, pomogą nam wybrać np. super pożyczkę na 1600zł.

Komu grozi kara za brak spłaty pożyczki?

Dzisiejsze pożyczki pozabankowe dostępne są bez złożonych formalności. Zainteresowany może pozyskać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, a to wszystko bez opuszczania własnego mieszkania. Najważniejsze jest posiadania aktualnego dowodu osobistego oraz konta bankowego. Gotówka przelewana jest zarówno w dzień, jak i w nocy nawet w jeden kwadrans. Jakie jednak grożą kary za brak spłaty pożyczki? Przede wszystkim to naliczenie dodatkowych odsetek karnych. W konsekwencji, zainteresowany musi zapłacić więcej, aniżeli przewidywał. Jakby tego było mało, może okazać się, że zaprzestanie jakiegokolwiek spłacania zobowiązania wiąże się z wszczęciem postępowania komorniczego. Kto poniesie negatywne skutki zaprzestania płacenia rat pożyczki? Oczywiście każda osoba, która zaciągnęła pożyczkę, po czym nie spłaca jej w wyznaczonym harmonogramem spłaty terminie. Jako, że pożyczki zaciągać może każda pełnoletnia osoba, to zaliczyć tutaj można między innymi:

 • rolników,
 • studentów,
 • emerytów,
 • bezrobotnych,
 • zadłużonych,
 • lekarzy,
 • sprzedawców,
 • inwestorów,
 • artystów.

Pamiętać należy, że w szybki sposób możliwe jest spłacenie zaległego zobowiązania, pozbycie się dotychczasowych długów oraz ponowne zaciągnięcie pożyczki pozabankowej – tym razem nieco mniejszej w oparciu o dłuższy okres spłaty. Wówczas nie trzeba martwić się o wysokie raty miesięczne, gdyż im pożyczka opiera się na dłuższym czasie do spłaty, tym automatycznie comiesięczne koszta są niższe. Godne uwagi są także pożyczki w pełni darmowe, czyli pozbawione zarówno oprocentowania, jak i dodatkowych kosztów. Zainteresowany może dzięki nim osiągnąć swoje cele, przy czym nie być stratnym ani złotówki.


Komentarze

 1. Co to za firma pożyczkowa czy można wiedzieć, jestem zainteresowana pożyczką

 2. Szybkie pożyczki pozabankowe - tanio, szybko i bezpiecznie

  NOWOŚĆ NA RYNKU! Najtańsze pożyczki niebankowe dla każdego od 100 do 40 000 zł!

  Wsparcia udzielamy każdemu, wystarczy zostawić komentarz!

  Gwarantujemy, że:
  * nie będziemy badać Twojej historii kredytowej
  * wymagać długotrwałych procedur
  * formalności zajmą Ci 5 minut
  * nasza umowa jest rzetelna, bezpieczna i zawiera tylko przepisy zgodne z prawem
  * nie wymagamy zaświadczeń od Twojego pracodawcy

  Napisz w komentarzu o jaką kwotę wnioskujesz i jaki okres spłaty Cie interesuje. Czekamy właśnie na Ciebie!

 3. Pożyczki bez kar za niespłacenie w terminie!

  Szybkie i tanie pożyczki z długim okresem spłaty i karencją dla wszystkich po przesłaniu wniosku online!

  Co należy zrobić, aby otrzymać pożyczkę od 500 do 25 000 zł?
  * zostaw komentarz
  * wyślemy ci wniosek online, który do Nas prześlesz
  * prześlemy Ci umowę, z którą zapoznasz się przed podpisaniem
  * przelejemy Ci gotówkę na konto
  * pieniądze wydasz na co chcesz

  CO WYRÓŻNIA NASZA FIRMĘ FINANSOWĄ?
  W przypadku problemów ze spłatą pożyczki skorzystaj z karencji w spłacie lub wakacji kredytowych!

  Dla Naszego klienta zawsze idziemy na rękę!

  Zostaw komentarz i odwiedź Nas następnego i kolejnego dnia!

 4. Oferujemy pożyczki bez odsetek za zwłokę

  Oferujemy najtańsza pożyczkę z długim okresem spłaty i 3-miesięczną karencją.
  Już nie będą Ci grozić kary za niespłacenie pożyczki na czas!

  OD 100 DO 100 000 ZŁ

  DLA KAŻDEGO OD 19 DO 80 LAT

  Oferujemy tanie pożyczki pozabankowe dla każdego:
  – dogodny termin spłaty
  – tylko za okazaniem dowodu
  – bez poręczeń i
  – bez opłaty wstępnej
  – bez odsetek za opóźnienia w spłacie zobowiązania

  Zostaw namiar do siebie w komentarzu, a skontaktuje się z Tobą doradca pożyczkowy naszej instytucji i zaproponuje Ci najniższe oprocentowanie!

  • czy ktos znalazl jakas ciekawa nowa firme na rynku ktora okazyjnie daje dobre warunki splaty pozyczki? bo na te ktore sa raczej mnie nie stac patrzac na oprocentowanie. A może ktoś korzystal z tego ogłoszenia, bo brzmi sensownie, prosze o pomoc! Potrzebuje 2 000zł

  • Proszę o pożyczkę na 30 000 zł. Jakie formalności?

 5. Ludzie różnie mówią o pożyczkach pozabankowych. Ale to przede wszystkim gwarancja ekspresowej decyzji i szybkiego przelewu niezbędnych środków finansowych. Zdarzają się bowiem sytuacje w których nie możemy czekać. Dlatego też oferta pożyczkowa w ramach której pieniądze uzyskamy już tego samego dnia jest najlepszym rozwiązaniem w kryzysowej sytuacji. Dlatego nie ma co straszyć, narzekać, a jedynie zrozumieć ludzi, którzy często nie mają innego wyjścia, dlatego korzystają z tego typu pożyczek, nawet jeżeli jakieś kary grożą za nieterminową spłatę. Banki też naliczają odsetki za opóźnienia w płatnościach rat kredytów.

 6. W dzisiejszych czasach niezwykle popularnym narzędziem stał się Internet. Obecnie większość rzeczy możemy załatwić bez wychodzenia z domu. Przez Internet zapłacimy rachunki, doładujemy telefoniczne konto, zrobimy zakupy, zamówimy jedzenie i skontaktujemy się ze znajomymi. Z sieci korzysta znaczna większość populacji, bowiem Internet to szansa na kontakt z całym światem. Tak samo popularne stały się pozabankowe pożyczki online. Z moich obserwacji wynika, że coraz więcej osób decyduje się na tego typu wsparcie. Ale nie zdają sobie sprawy, że każda pożyczkę niebankową trzeba oddać. Dlatego pamiętajmy, że zanim pożyczymy nawet najmniejszą pożyczkę przeczytajmy w umowie jakie jary grożą nam za niespłacenie pożyczki na czas. Pozdrawiam wszystkich pożyczkobiorców

 7. Witam. Chciałam się podzielić swoimi przemyśleniami. Pisze się, że szybkie pożyczki to pieniądze na dowolny cel możliwe do odebrania w ciągu kilkunastu minut, są dostępne od ręki dla każdego pełnoletniego obywatela. Wystarczy wypełnić krótki wniosek, poczekać na akceptację wniosku i odebrać pieniądze z podanego konta bankowego. Sposobów wypełniania aplikacji jest wiele m.in. : przez telefon, przez SMS, internetowo albo bezpośrednio w oddziale. Ale ja się zastanawiam czy wszystko jest takie kolorowe. Przecież tak naprawdę oprocentowanie jest wysokie i taka pożyczka ma krótki termin spłaty. Czy może się mysle i ktoś mógłby mi przesłąć właśnie taką pożyczkę? Pozdr

 8. Udzielę bezpiecznej pożyczki prywatnej osobom zainteresowanym.
  Preferuję okres spłaty nie dłuższy niż 6 miesięcy.
  Polecam!

 9. Cześć wszystkim!
  Prowadzę własną firmę i potrzebuję pilnie dodatkowej gotówki. Czy jest tutaj prywatna osoba, która posiada więcej pieniędzy akurat? Potrzebuję 7000złotych na okres jednego roku. Wiem, że to długi czas, ale wolę się zabezpieczyć. Jeśli jest szansa na spłatę szybszą bez opłat, to z chęcią pewnie z niej skorzystam. Czy ktoś jest zainteresowany moją ofertą?

 10. Witam ,potrzebne pilnie 1000zl,najlepiej pozyczka udzielona w doomu. Pozdrawiam

 11. wziełam porzyszke i jej nie splacałam firma wytoczyła mi proces bardzo sie boje konsekwencji jakie poniose i jakie to moga byc konsekwencjie

  • Najtańsze pożyczki dla każdego tylko na dowód

   Szybka pożyczka pozabankowa dla zadłużonych i bezrobotnych tylko na dowód

   * w 10 minut na konto
   * niskie oprocentowanie
   * długi okres spłaty
   * bez niepotrzebnych zaświadczeń

   1. Napisz komentarz
   2. Wypełnij bezpłatny formularz
   3. Po chwili oczekiwania otrzymasz pozytywną odpowiedź
   4. Przelejemy Ci środki na konto nawet do 50 000 zł!
   5. Formalności trwają łącznie nie więcej niż 10 minut
   6. Wszystko możesz załatwić online nie wychodząc z domu za pośrednictwem Internetu!

   GWARANCJA BARKU NALICZANIA ODSETEK W PRZYPADKU OPÓŹNIENIA W SPŁACIE RAT!

   MASZ JAKIEŚ PYTANIA – CHĘTNIE ODPOWIEMY, NAPISZ KOMENTARZ I OTRZYMAJ ŚRODKI JUŻ TERAZ NA KONTO NA DOWOLNY CEL!

  • Szybkie pożyczki pozabankowe z wydłużonym okresem spłaty dla każdego!

   Przedstawiamy Państwu ofertę szybkich pożyczek oddłużeniowych dla każdego!

   * Już dziś pokonaj wszystkie problemy finansowe!
   * Nasz pożyczka to najlepszy sposób na wyjście z tarapatów finansowych.
   * Przyznanie wsparcia już w kilka minut od jego przesłania wniosku
   * Całkowicie przez Internet
   * Bez zaświadczeń o dochodach
   * Bez przeglądania historii kredytowej
   * Bez poręczycieli i zabezpieczeń
   * Oferujemy pomoc dla osób zadłużonych i mających komornika

   Nasza Firma Niebankowa nie sprawdza BIK, BIG czy KRD!

   * możliwość dowozu gotówki bezpośredniego do domu klienta
   * wygodne rozwiązanie dla każdego bez spełniania złożonych formalności
   * tylko na dowód

   OFERUJEMY POMOC KAŻDEMU OD 1000 DO 50 000 ZŁ!

   Wystarczy, że zostawisz komentarz! Przyznajemy wsparcie każdemu, kto tylko zgłosi się w komentarzu!

Zostaw komentarz

Porady

 • please set some widgets to show from Appearance -> Widgets.

Wybrane newsy

 • please set some widgets to show from Appearance -> Widgets.

Wybrane artykuły

 • please set some widgets to show from Appearance -> Widgets.