Profi CreditMax do 25 000 złRRSO 53,98%Wniosek
AXI Karta kredytowaWniosek

^Reklama

Kto musi spłacić kredyt po rozwodzie małżonków?

W dzisiejszych czasach dużym zainteresowaniem cieszą się kredyty, które zaciągane są przez małżeństwa. Ich spłata wówczas jest wspólna. Niestety wciąż wzrasta ilość rozwodów, a to nie poprawia sytuacji spłaty zobowiązań. Mimo, że małżeństwo ulega rozpadowi, to kredyt pozostaje aktualny. Warto, więc na wszelki wypadek wiedzieć co wówczas się dzieje.

Spłata kredytu po rozwodzie

Spłata kredytu po rozwodzie

Prawdą jest, że zaciągając kredyt w charakterze małżeństwa, obie strony zobligowane dobrowolnie są do spłacania zobowiązania, gdyż udokumentowały osiągane dochody. W większości przypadków dotyczy to przede wszystkim kredytów hipotecznych. Nieco mniej, ale równie wiele małżeństw decyduje się na kredyt samochodowy. Jako, że zobowiązanie to ma charakter solidarny, to musi być regulowany sprawiedliwie przez obu dłużników. Mówią o tym przepisy prawa zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Niemniej jednak, wraz z ogłoszeniem rozwodu następuje zanik jedności majątkowej małżonków. To co dotychczas było wspólnym majątkiem, stało się przedmiotem współwłasności wyłącznie w częściach ułamkowych. Pamiętać jednak należy, że rozwód nie wpływa na ważność danego, zaciągniętego kredytu. Innymi słowy, za jego spłatę wciąż odpowiadają obie strony. Natomiast w przypadku wyższych dochodów ze strony jednego małżonka, bank może domagać się w pierwszej kolejności od niego spłaty kredytu. To jednak nie świadczy o tym, że jedna strona spłaca mniej, a druga więcej. Osoba, która więcej zarabia, a tym samym więcej spłaca, może żądać uregulowania wszelkich rozbieżności.

Zdarza się jednak, że w trakcie sprawy rozwodowej, sąd może zarządzić odpowiedni podział spłaty zobowiązania, z powodu lepszej sytuacji finansowej jednej ze stron. Pamiętać jednak należy, że decyzja ta podejmowana jest wyłącznie przez stosowne organy prawa.

Tak naprawdę, dla banku nie ma większego znaczenia kto dokona spłaty kredytu. To co jest najistotniejsze, to to, by zobowiązanie zostało spłacone w wyznaczonym w umowie terminie. Bank ma prawo zażądać spłaty kredytu od osoby, która została wskazana przez sąd. Niemniej jednak, jak już zostało wspomniane, może ona ubiegać się o regulację należności przez dochodzenie swoich praw. Działania te także poparte są różnymi przepisami prawa. Niezależnie od sytuacji rodzinnej, czy innej prywatnej bank każdorazowo będzie domagać się terminowej spłaty zobowiązania. Warto, więc zatroszczyć się o to, by polubownie te wszelkie kwestie załatwiać jeszcze przed upływem stosowengo terminu.


Komentarze

  1. Zobacz co z kredytem po rozwodzie

    Kto musi spłacić kredyt po rozwodzie małżonków zależy od konkretnych warunków ustalonych w umowie kredytowej oraz postanowień rozwodowych. Zazwyczaj, jeśli kredyt został wzięty wspólnie przez oboje małżonków, to oboje są odpowiedzialni za jego spłatę, niezależnie od tego, kto zdecydował się opuścić małżeństwo. W przypadku rozwodu warto skonsultować się z prawnikiem, aby dowiedzieć się, jakie są konkretne zasady i obowiązki dotyczące spłaty kredytu po rozwodzie.

  2. Kto jest odpowiedzialny za spłacenie kredytu po rozwodzie małżonków?

Zostaw komentarz

Porady

  • please set some widgets to show from Appearance -> Widgets.

Wybrane newsy

  • please set some widgets to show from Appearance -> Widgets.

Wybrane artykuły

  • please set some widgets to show from Appearance -> Widgets.