Profi CreditMax do 25 000 złRRSO 53,98%Wniosek
AXI Karta kredytowaWniosek

^Reklama

Na co zwracać uwagę podpisując umowę pożyczki?

Gdy potrzebujemy gotówki na podjęcie bądź kontynuowanie i rozwój działalności gospodarczej oraz zakup potrzebnych ku temu przedmiotów, zazwyczaj wnioskujemy o umowę pożyczki. Jest to nie tylko najpopularniejszy rodzaj umów występujących w obrocie gospodarczym, ale również podstawową i chyba najprostszą czynnością kredytową. Na co jednak zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy?

Umowa pożyczki - co wziąć pod uwagę? fot. Brady Withers / cc

Umowa pożyczki – co wziąć pod uwagę? fot. Brady Withers / cc

Czym jest umowa pożyczki?

Zgodnie z umową pożyczki pożyczkodawca zobowiązuje się do przekazania pożyczkobiorcy określonej sumy pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku, a pożyczkobiorca zobowiązuje się jednocześnie do oddania w określonym terminie tej samej ilości pieniędzy bądź tej samej ilości rzeczy tego samego gatunku oraz takiej samej jakości.

Przygotowując umowę pożyczki należy pamiętać o formie, w jakiej należy ją sporządzić. Jeżeli w grę wchodzą mniejsze wartości może być ona sporządzona w dowolnej formie. W przypadku jednak w którym wartość pożyczki wynosi więcej niż 500 złotych, konieczna jest jej forma pisemna. Fakt – niezachowanie tejże formy nie przekreśla ważności umowy, jednak w przypadku sporu sądowego minimalizuje możliwości przeprowadzenia dowodu. Pod powyższą zasadę nie można przypiąć jedynie umów konsumenckich oraz tych zawieranych z bankiem – one zawsze powinny przybierać formę pisemną (niezależnie od wartości pożyczki).

Prawidłowo sporządzona umowa pożyczki powinna jednoznacznie określać jej strony, a więc zawierać powinna dane pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy, a także co jest treścią umowy (określona suma pieniędzy lub rzeczy). Dobrze jest, jeżeli w umowie widnieje również termin wyznaczony na całkowitą spłatę zadłużenia – prawo tego nie wymaga, jednak leży to w interesie obu stron. Jeżeli w umowie takie zapisy nie występują pożyczkodawca może w każdej chwili zażądać od pożyczkobiorcy zwrócenia całkowitej wartości pożyczki, a ten z kolei będzie musiał podporządkować się wezwaniu. Jeżeli umowa nie zawiera terminu zwrotu pożyczki, pożyczkobiorca zobligowany jest do zwrócenia jej w okresie sześciu tygodni po wypowiedzeniu umowy przez pożyczkodawcę.

Co jeszcze powinna zawierać umowa pożyczki?

Do tych mniej istotnych elementów występujących w umowie pożyczki jest wynagrodzenie. W praktyce bowiem umowy pożyczki są odpłatne. Wynagrodzenie przysługujące pożyczkodawcy może przybierać różnorodną formę – od obowiązku uiszczenia przez pożyczkobiorcę odsetek wynikających z zawarcia umowy, po zapłatę określonej ilości pieniędzy i udział w zyskach osiąganych przez pożyczkobiorcę wynikających z używaniem przedmiotów umowy. Przed podpisaniem umowy warto zwrócić uwagę na to, czy strony ustaliły obowiązek zapłacenia odsetek od pożyczonej kwoty – nie mają one bowiem w tymże zakresie dowolności. Maksimum wymaganych odsetek nie może przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej NBP. Jeżeli występujące w umowie odsetki przekraczają tę kwotę, są po prostu nieważne.

Co z podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Tak – umowa pożyczki jest bowiem opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wysokość podatku wynosi 2 % pożyczonej kwoty. Może jednak ulec ona zwiększeniu do tak zwanej stawki sanacyjnej 20 %, jeżeli podczas kontroli wyjdzie na jaw, że podatnik nie zapłacił wcześniej od tej umowy podatku. Obowiązek uiszczenia opłaty podatkowej leży po stronie pożyczkobiorcy. Po jego obliczeniu ma on 14 dni od zawarcia umowy na jego wpłacenie do US. Zobligowany jest on również do złożenia w Urzędzie Skarbowym odpowiedniej deklaracji podatkowej.

Niedozwolone klauzule występujące w umowie pożyczki

Niedozwolone klauzule umowne to nic innego jak postanowienia wynikające z umowy, które regulują prawa i obowiązki pożyczkobiorcy w sposób niezgodny z obowiązującymi obyczajami i znacznie naruszają jego interesy. Klauzule te nie wiążą konsumenta. Klauzulą taką jest na przykład wymaganie od pożyczkobiorcy informowania pożyczkodawcy o zamiarze zaciągnięcia innych pożyczek, udzielaniu poręczenia lub podejmowaniu innych decyzji, które mają jakiś wpływ na ogólną sytuację finansową pożyczkobiorcy.


Komentarze

  1. Witam. Szukam rzetelnej i sprawdzonej pożyczki niebankowej na 25 000 zł. proszę o pomoc i jakąś podpowiedź

Zostaw komentarz

Porady

  • please set some widgets to show from Appearance -> Widgets.

Wybrane newsy

  • please set some widgets to show from Appearance -> Widgets.

Wybrane artykuły

  • please set some widgets to show from Appearance -> Widgets.